Gà đông tảo biếu tết hàng víp

Gà Đông Tảo tướng Long Thăng biếu sếp
Tháng Một 8, 2018
Gà Đông Tảo giống – Bóc trứng
Tháng Năm 10, 2017

Giá : 7 triệu

Cân nặng : 5kg

Đặc Điểm : Vẩy thịt , chân khủng ,Tướng đẹp

Thích hợp cho việc biếu tết 2018