Gà Đông Tảo tướng Long Thăng biếu sếp

Gà đông tảo biếu tết hàng víp
Tháng Một 8, 2018

Giá : 9 triệu

Trọng lượng : 5,5kh

Đặc Điểm : Tướng Rồng quý hiếm , Vẩy rồng ,Mắt sáng , Mỏ sắc

Liên hệ chủ trại gà đông tảo : Anh tuân : 0911331882